kybele.anadolu.edu.tr


kybele.anadolu.edu.tr
Anadolu Üni. Kütüphanesi

Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi - Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı. Kybele Kullanıcı Hizmetleri Sayfası.


A L E X A ORTALAMASI

kybele.anadolu.edu.tr

Benzer SitelerBenzer Siteler

TKD, Türk kütüphanecileri arasında mesleki temas ve çalışmaları teşvik etmek, kütüphanecil...
www.istanbul.kutuphaneci.org.tr
Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi - Katalog tarama, ver tabanları, ansiklopediler, genel ...
www.lib.khas.edu.tr
İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi - Merkez kütüphanesi hakkında bilgiler, birçok konuda e-...
www.kutuphane.istanbul.edu.tr
Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi - Kütüphane ve personel bilgileri, kitap ve yayın kataloğ...
www.akdeniz.edu.tr/internet/kutuphane/kutuphane.htm